Energy Factor zrealizuje pierwszy magazyn energii w elektrowni wodnej

Energy Factor Sp. z o.o. jako lider konsorcjum podpisał umowę z Tauron Ekoenergia Sp. z o.o., której przedmiotem jest dostawa układu magazynowania energii do Elektrowni Wodnej Lubachów. W ramach współpracy Energy Factor dostarczy, zainstaluje oraz uruchomi magazyn energii o mocy 500 kW i pojemności 500 kWh. Zadaniem firmy będzie również zapewnienie dwukierunkowego przekształtnika, transformatora sprzęgającego […]

Roztrzygnięcie przetargu na część prac wdrożeniowych w projekcie „ENERGY CAMPUS Zintegrowana Platforma Zarządzania i Bilansowania Energetycznego” / 2 stycznia 2017

Zapytanie Ofertowe  nr 1/12/2017 z dnia 21/12/2017 dotyczyło wykonania badań przemysłowych oraz prac wdrożeniowych na potrzeby realizacji projektu „ENERGY CAMPUS Zintegrowana Platforma Zarządzania i Bilansowania Energetycznego”. Do dnia 28/12/2017 do godziny 16:00 wpłynęły dwie oferty. Zgodnie z warunkami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym najkorzystniejszą  ofertę złożyła firma: Marcin Pawlik Vector AM. Protokół wyboru najlepszej oferty jest […]

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/12/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku

Energy Factor Sp. zo.o. ogłasza Zapytanie Ofertowe w związku z: zamiarem realizacji Projektu „ENERGY CAMPUS Zintegrowana Platforma Zarządzania i Bilansowania Energetycznego”, na który to Projekt Zamawiający chce pozyskać dofinansowanie ze środków w ramach konkursu „1/4.1.4/2017 Projekty Aplikacyjne”, finansowanego ze środków w ramach Poddziałania Działania 4.1.4 POIR, w 2017 r ogłoszeniem przez NARODOWE CENTRUM BADAŃ I […]

Energy Factor podpisał kontrakt z jednym z największych operatorów telekomunikacyjnych.

Energy Factor podpisał umowę ramową z firmą Orange Polska na wymianę systemu kontroli dostępu w obiektach biurowych i technicznych. Obecnie prace trwają w kilku lokalizacjach w województwie pomorskim. Do końca 2018 roku wdrożenie obejmie czytniki i karty kontroli dostępu w budynkach Orange na terenie całej Polski. Projekt przyczyni się do unowocześnienia systemu weryfikacji osób oraz […]

Pionierski projekt PIME

W ramach PIME podpisaliśmy list intencyjny pomiędzy członkami o współpracy w zakresie wsparcia dla trzech klastrów energii w Oławie, Ostrowie Wielkopolskim i Gliwicach. Jednocześnie Ostrów Wielkopolski podpisał list intencyjny z PIME w tej samej sprawie. Celem nadrzędnym Ostrowskiego Klastra Energetycznego jest stworzenie miasta „samowystarczalnego energetycznie” , poprzez maksymalizację produkcji energii własnej w obrębie klastra.

Energy Factor zrealizowało Elektrownię Fotowoltaiczną – Jaskra

Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 0,999MW w miejscowości Jaskra, powstała na ogrodzonym i zabezpieczonym elektronicznie terenie ponad 2 hektarów. Roczna produkcja energii wyniesie ok. 1040 MWh. Budowa instalacji objęła: konstrukcję wsporczą do montażu modułów w układzie czterorzędowym w orientacji poziomej, 3632 moduły fotowoltaiczne w technologii polikrystalicznej Sharp o mocy 275W, 22 inwertery solarne HUAWEI SUN2000 36KTL, […]

Energy Factor zawarło ważne porozumienie o współpracy

Energy Factor zawarł list intencyjny o podjęciu współpracy z wiodącym operatorem telekomunikacyjnym. Strony zobowiązały się do współpracy w zakresie technologii magazynowania energii, klastrów energii oraz infrastruktury energetycznej. Podjęta inicjatywa przyczyni się do rozwoju wspólnych, innowacyjnych przedsięwzięć w sektorze energetycznym.

Energy Factor członkiem PIME

Energy Factor został członkiem Polskiej Izby Magazynowania Energii. Stowarzyszenie na rzecz podstaw prawnych, pozwalających na rozwój rynku energii z wykorzystaniem najnowszych technologii magazynowania energii. PIME zrzesza podmioty z Polski oraz zagranicznych producentów i sprzedawców energii, systemów ICT, dystrybutorów energii oraz dostawców magazynów energii.