« Aktualności

Energy Factor zawarło ważne porozumienie o współpracy

Energy Factor zawarł list intencyjny o podjęciu współpracy z wiodącym operatorem telekomunikacyjnym. Strony zobowiązały się do współpracy w zakresie technologii magazynowania energii, klastrów energii oraz infrastruktury energetycznej. Podjęta inicjatywa przyczyni się do rozwoju wspólnych, innowacyjnych przedsięwzięć w sektorze energetycznym.

« Aktualności