« Aktualności

Pionierski projekt PIME

W ramach PIME podpisaliśmy list intencyjny pomiędzy członkami o współpracy w zakresie wsparcia dla trzech klastrów energii w Oławie, Ostrowie Wielkopolskim i Gliwicach.

Jednocześnie Ostrów Wielkopolski podpisał list intencyjny z PIME w tej samej sprawie.

Celem nadrzędnym Ostrowskiego Klastra Energetycznego jest stworzenie miasta „samowystarczalnego energetycznie” , poprzez maksymalizację produkcji energii własnej w obrębie klastra.

« Aktualności