KLASTRY ENERGETYCZNE

Tworzenie mikro i makro klastrów energetycznych może stanowić podstawowy czynnik podnoszący poziom bezpieczeństwa energetycznego na pewnych obszarach. Lokalnie produkowana energia zapewnia stałość przesyłu, pozwala obniżać koszty dystrybucji oraz korzystnie wpływa na środowisko. Posiadamy niezbędny poziom wiedzy, aby świadczyć usługi w zakresie:

  • projektowania i budowy systemu techniczno-funkcjonalnego klastra energetycznego,
  • doradztwa związanego z uwarunkowaniami prawno-technologicznymi tworzenia klastrów energetycznych,
  • pełnienia funkcji koordynatora klastra energii zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 o odnawialnych źródłach energii.
POWRÓT