« Aktualności

Roztrzygnięcie przetargu na część prac wdrożeniowych w projekcie „ENERGY CAMPUS Zintegrowana Platforma Zarządzania i Bilansowania Energetycznego” / 2 stycznia 2017

Zapytanie Ofertowe  nr 1/12/2017 z dnia 21/12/2017 dotyczyło wykonania badań przemysłowych oraz prac wdrożeniowych na potrzeby realizacji projektu „ENERGY CAMPUS Zintegrowana Platforma Zarządzania i Bilansowania Energetycznego”.

Do dnia 28/12/2017 do godziny 16:00 wpłynęły dwie oferty.

Zgodnie z warunkami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym najkorzystniejszą  ofertę złożyła firma: Marcin Pawlik Vector AM. Protokół wyboru najlepszej oferty jest dostępny do wglądu w siedzibie firmy Energy Factor Sp. z o.o., przy ulicy Popularnej 4/6 w Warszawie.

 

« Aktualności