« Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/12/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku

Energy Factor Sp. zo.o. ogłasza Zapytanie Ofertowe w związku z:

  • zamiarem realizacji Projektu „ENERGY CAMPUS Zintegrowana Platforma Zarządzania i Bilansowania Energetycznego”, na który to Projekt Zamawiający chce pozyskać dofinansowanie ze środków w ramach konkursu „1/4.1.4/2017 Projekty Aplikacyjne”, finansowanego ze środków w ramach Poddziałania Działania 4.1.4 POIR, w 2017 r
  • ogłoszeniem przez NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU naboru wniosków na dofinansowanie projektów w ramach konkursu „1/4.1.4/2017 Projekty Aplikacyjne”, finansowanego ze środków w ramach Poddziałania Działania 4.1.4 POIR, w 2017 r Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Zapytanie Ofertowe dotyczy wykonania badań przemysłowych oraz prac wdrożeniowych na potrzeby realizacji wymienionego Projektu.

Kliknij , aby pobrać informacje dla wykonawców

« Aktualności